upc-kompozit generátor čiarových kódov

príklad:

jasný