Generátor dávkových čiarových kódov

Dávkové údaje čiarového kódu (Vytvorte čiarový kód na riadok)
príklad:

jasný

Online-Barcode.com
Change to English?