telepen numeric generátor čiarových kódov

príklad:

jasný